Op deze kaart vindt u waardevolle boomstructuren en boomgebieden van de gemeente Leiden.

Een boom is volgens de Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020 onderdeel van een waardevolle boomstructuur als deze:

1. Staat in een van de parken, zoals deze zijn vastgelegd in figuur 3.3 van Uitvoeringsprogramma 2020-2023 - Leiden biodivers en Klimaatbestendig (RV 20.0027) ;

2. Onderdeel is van een van de in het Uitwerkingsplan Groene Hoofdstructuur (BW 18.0148) beschreven ecologische hoofdstructuren;

3. Vermeld staat als boomstructuur op de Groene Kaart (versie 2017) en gesitueerd zijn in de openbare ruimte in eigendom van de gemeente Leiden.

Ook de solitaire bomen in de openbare ruimte met een diameter van 14 cm of meer (gemeten op 130 cm hoogte) zijn beschermd.

De waardevolle solitaire bomen woorden beschermd via de Groene norm.

Bomen die deel uitmaken van een boomstructuur of boomgebied, staan niet als afzonderlijke bomen op de kaart. Alle bomen of andere houtopstanden die in boomgebieden groeien, zijn beschermd. Boomgebieden zijn doorgaans parken, volkstuincomplexen of sportparken.

Op de kaart staan ook de molenbiotopen en hoogspanningstracés. Bomen die de windvang van molens beïnvloeden worden niet herplant. Bomen die een gevaar vormen voor de veiligheid op en rond een hoogspanningstracé vallen niet onder de bescherming van de Waardevolle boomstructuur.

Wilt u deze kaart gebruiken? Vervang dan in onderstaande code url-van-uw-website.nl met de URL van uw website en voeg deze code toe aan uw website:

<iframe width="100%" height="500" frameborder="0" scrolling="no" src="https://kaart.leiden.nl/waardevolle-boomstructuren?utm_source=url-van-uw-website.nl&utm_medium=iframe&utm_campaign=Waaardevolle-boomstructuren-kaart" allow="geolocation"></iframe> 

De informatie op deze kaart wordt met de grootst mogelijke zorg zo actueel, toegankelijk, correct en compleet gehouden. Desondanks kan de informatie soms niet helemaal kloppen met de actuele situatie.

Heeft u feedback over de kaart? Laat het ons dan weten.

De gemeente stelt reacties op prijs en doet haar best de stadskaart daarmee te verbeteren. Gebruik het online contactformulier om uw reactie door te geven.